اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در خصوص: سناریوی ادعایی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیاطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران در خصوص :
سناریوی ادعایی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیدر روزهای اخیر و با فاصلەای کوتاه خبرهای موهوم و مبهمی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، مبنی بر دستگیری  تیمی 10 نفره منتشر شد. متاسفانه انتشار این خبرها با فاصلەای چند روزه همزمان با دستگیری چند نفر از اعضای حزب کومەله بود که با هدف فعالیتهای تبلیغی و تشکیلاتی در استان آذربایجان غربی در کمین نیروهای امنیتی گرفتار آمده بودند. چند روز بعد و در تاریخ پنجم مردادماه 1401 خورشیدی؛ خبری دیگر از سوی وزارت اطلاعات و خبرگزاری فارس منتشر شد که اتهاماتی دور از واقعیت و جعلی را به حزب کومەلە کردستان ایران نسبت داده است.

فارغ از تناقضات موجود در میان خبرها و تفاوت‌های فاحش در اظهارات مقامات و ارگان‌های امنیتی و با توجه شکستها و تحقیرهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در این مدت و تلاش همه جانبه‌ی جمهوری اسلامی برای جبران آن، از همان لحظات نخست، برنامەریزی برای طرح چنین سناریوی بی پایه و اساسی محتمل به نظر می رسید، زیرا به روال همیشگی جنبش کردستان و احزاب آن هستند کە باید در مظان اتهام قرار بگیرند و هزینه‌ی حفظ اقتدار پوشالی نظام در مقابل جهانیان، منطقه و مردم ایران را بپردازند.

حزب کومەلەکردستان ایران شدیدا و قویا چنین ادعاهای واهی و اتهامات دور از ذهن را تکذیب میکند و طرح آن را دستاویزی در راستای سرکوب بیشتر در کردستان، جوسازی بر علیه مبارزات برحق مردم ایران و خوراکی جهت مصارف داخلی میداند. همچنین جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن را مسئول مستقیم جان اعضای دستگیرشده دانسته و از تمام مراجع بین المللی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی ایران انتظار دارد در مقابل این سناریوسازیهای معمول و تکراری سکوت نکنند تا دگربار جان فرزندان این سرزمین قربانی جاه طلبی، فریبکاری و رقابتهای ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی نشود.حزب کومەله کردستان ایران

دبیرخانه کمیته مرکزی

بیست و هفتم جولای ٢٠٢٢ میلادی

پنجم مردادماه ١٤٠١ خورشیدی


6326 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:05:19:27/07/2022