بیانیه حزب کومه له کوردستان ایران درباره "صدور حکم اعدام برای ٣ تن از فعالان جنبش اعتراضی آبان ماە ١٣٩٨ خورشیدی"

بیانیه حزب کومه له کوردستان ایران درباره "صدور حکم اعدام برای ٣ تن از فعالان جنبش اعتراضی آبان ماە ١٣٩٨ خورشیدی"طی روزهای گذشتە حکم اعدام برای ٣ تن از فعالان جنبش اعتراضات وسیع مردمی آبان ماە ١٣٩٨ خورشیدی با اسامی "امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی" از طرف دادگاە انقلاب تهران صادر شدە است.
این حکم کە پیشتر از طرف قاضی "صلواتی" علیە این ٣ فعال جوان صادر شدە بود، باری دیگر در دیوان عالی تائید شدە است.

 

حزب کومەلە کردستان ایران، حکم اعدام این ٣ فعال جوان را نقض مسلم حقوق بشر دانستە و ضمن محکوم نمودن شدید این حکم از سازمان ها و مجامع بین المللی و داخلی حقوق بشری می خواهد تمام تلاش خود را در راستای لغو این حکم ناروا و ضد انسانی بکار بستە و صدای سرکوب شدە آن ٣ تن و مردم معترض ایران باشند.

 


دبیرخانە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

٩ جولای ٢٠٢٠ میلادی

١٩ تیر ١٣٩٩ خورشیدی

5059 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:02:09/07/2020