بیانیەی حزب کومەلە کردستان ایران به دنبال دور جدیدی از اعتراضات کارگری " فریاد کارگر را بشنوید"

بیانیەی حزب کومەلە کردستان ایران به دنبال دور جدیدی از اعتراضات کارگری

" فریاد کارگر را بشنوید"

در روزهای گذشته، کارگران و بازنشستگان در شوش، کرمانشاە، زنجان و هرمزگان، کوت عبدالله، اصفهان، کارون، بوشهر و چندین شهر دیگر نسبت به بی‌توجهی به خواسته‌های اولیه و نادیده انگاری از سوی حکومت، دست به گردهمایی و اعتراض زده‌اند. اما حقیقت تلخ، بیانگر و مؤید آن است که اراده و رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی آیینه‌ی تمام نمای ستم، استوار و برخاسته از نظامی رانت‌خوار،  فساد محور و سرکوبگر است که نه‌تنها کمر به نابودی و استفاده از شیوه‌های برده‌داری نوین و سوءاستفاده از نیروی کار بسته است، بلکه این سیاست را به‌طور فراگیر مبنا قرار داده و بر سایر بخش‌های جامعه نیز تعمیم داده است.

دستمزد ناچیز و ناهمخوان با تورم و مخارج زندگی و البتە پرداخت نشدە، بیش از ۶ هزار تن از کارگران دائمی و فصلی(قراردادی-پیمانی) شرکت نیشکر هفت‌تپه را از ابتدای سال جاری با مشکلات بسیار جدی روبرە کردە است. 

بیست‌وچند روز از اعتصاب و راهپیمایی مسالمت‌آمیز این کارگران در اعتراض به خصوصی‌سازی، مدیریت مبتنی بر استثمار و پرداخت نکردن چند ماهەی دستمزد، اخراج همکاران، فشار روبه افزایش نهادهای امنیتی-انتظامی و عدم پاسخگویی مسئولین حکومتی؛ در کنار درخواست برای یک مدیریت لایق و شایستە می‌گذرد، اما تاکنون کارگران برای این خواسته‌هایشان جوابی نگرفته‌اند.

متأسفانه مردم، کارگران و اقشار زحمتکش و کم‌درآمد جامعه به خاطر تبعیض، سو مدیریت منابع و تخصیص ناعادلانەی درآمدهای داخلی و اولویت‌های دیگر حاکمیت از جمله اختصاص دادن بودجه و هزینه کردن برای سیاست خارجی مداخله‌گر و ماجراجویانه، فشاری مضاعف را در دوران کرونایی، بر دوش  خود تجربه می کنند. عدم پرداخت دستمزد چندماهەی کارگرانی که برای نان شب و تأمین مخارج و نیازهای اولیه زندگی درمانده‌اند هم‌زمان با اختلاس‌های نجومی در داخل و صرف میلیاردها دلار جهت هراس افکنی، تقویت پایگاه منطقه‌ای، پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی، نماد و نمودی روشن از ماهیت و دورنمای رژیمی است که اولویت‌ها را بر بقای خود بنیاد نهاده است.   

کارگران در ایران جدای از نامتناسب بودن دستمزدها در قیاس با تورم، مخارج زندگی و زحمتی که می‌کشند، در نبود حق اعتصاب، ایجاد تشکل و اتحادیه‌های مستقل، امنیت شغلی و امنیت در محیط کار و بیمه درمانی، همواره تحت فشارهای امنیتی و انتظامی بوده و در صورت دادخواهی نیز با زندان و شکنجه و تبعید و اعترافات نمایشی و اخراج روبرو می‌شوند. با وجود چنین محدودیت‌ها و در حضور چنان سرکوبگرانی، خوشبختانه کارگران نیشکر هفت‌تپه توانسته‌اند با در نظر گرفتن ضرورت‌های صنفی خویش و  ایستاده بر قاعدەی اتحاد، خودسازمان‌دهی و همبستگی، موجودیت و حقانیت خود و خواسته‌های خویش را تحمیل نمایند. 

حزب کومەلە کردستان ایران، ضمن حمایت و پشتیبانی از خواسته‌های مشروع و برحق کارگران و دیگر اقشار ضعیف و تهیدست در ایران، بار دیگر بر ضرورت پشتیبانی توده‌های مردم از مطالبات کارگری و پافشاری بر حق اعتصاب و اعتراضات صنفی، سیاست سرکوب، اعمال فشار و ارعاب را از سوی مقامات جمهوری اسلامی محکوم و نا پذیرفتنی می‌داند. ما خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات این قشر زحمتکش و در اولویت قرار دادن معضلات آنان بوده و هم‌زمان در پیامی همگانی امید بسته‌ایم کە سایر کارگران و اقشار و اصناف متشکل و فعال در جای‌جای ایران نیز نسبت به همگرایی و انجام اقدامی عملی، در راستای رسانیدن صدای اعتراض و دادخواهی خود به  شهروندان جامعه برآیند، زیرا بر این باوریم، همبستگی و هم‌صدایی آحاد مردم، تنها راه به زانو درآوردن رژیم مستأصل را با کمترین هزینه خواهد بود. 


حزب کومەلە کردستان ایران

دبیرخانەی کمیتەی مرکزی

16 تیرماه 1399

برابر با 06/07/20205066 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:18:06/07/2020