انتخابات” !فرمایشی، توهینی است به آزادگی و آزادیخواهی مردمان ایران!


یازدهمین دوره نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند در شرایطی برگزار میشود که جامعه ما در یک بحران عمیق اجتماعی بسر میبرد؛ تحريمهای فلج کننده اقتصاد کشورتوسط دولت امريکا، نوسانات سرسام‌آور دلار و طلا، پرونده‌های قطور فسادهای مالی، گسترش فقر، بيکاری عمومی و صدها رويداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، رژیم جمهوری اسلامی را بیش از پیش درمانده کرده است. مزید بر آن دامنه اعتراضات سیاسی - مطالباتی مردم هر روزه بیشتر میشود: خيزش اعتراضی اقشار مختلف مردم در ديماه ۹۶ و در ادامه آن اعتراضات گسترده کامیون داران، معلمان و بازنشستگان و کشاورزان، خيزش گسترده مردم در اکثر نقاط ایران در آبان  ۹۸ و کشتار ۱۵۰۰ انسان معترض توسط آدمکشان رژیم اسلامی و به اسارت گرفته  شدن بیش از هفت هزار نفر انسان معترض توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و همچنین شليک موشک به هواپيمای مسافربری اوکراينی و قتل ۱۷۶ سرنشين آن، و در ادامه آن اعتراض گسترده دانشجويان در دانشگاه های مختلف کشور، همه و همه نشان از بحران عمیقی دارند که  جامعه ایران را فلج نموده و رژیم ناتوان از پاسخگوئی به آن است. عوامل رژیم در چهل و یک سال گذشته ثروت اجتماعی جامعه را غارت نموده و ارزشهای انسانی را لگدمال کرده اند. سهم اکثریت قریب به‌ اتفاق مردم در این چهل و یکسال علاوه بر بیکاری، بی خانمانی، بی حقوقی و فقر گسترده، زندان، شکنجه و اعدام بوده است. 

در جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز انتخابات نه تنها نتوانسته راه گشای دموکراسی در جامعه ما باشد، بلکه رفته رفته تبدیل به وسیله فریب مردم در ایجاد امید به بهبود شرایط  سیاسی ـ اقتصادی و وسیله ای برای حقانیت بخشیدن به رژیم و فریب افکار جهانی در این رابطه شده است. مردم نه آزادی کاندید شدن دارند و نه حق انتخاب نمایندگان خود را، گذشته از این در سراسر عمر جمهوری اسلامی نه آزادی اندیشه، نه آزادی بیان نه حق داشتن روزنامه و نشریه در جامعه وجود داشته است. احزاب و نهادهای مدنی حق فعالیت آزاد سیاسی ندارند، در ایران اسلامی زنان، ملیتها و اقلیتهای مذهبی هیچ حق و حقوقی ندارند! حاکمان اسلامی، ایران را به کشتارگاه و قبرستان آزاد زنان و مردان  ایرانی تبدیل کرده اند. 

مردمان آزادیخواه!

رژیم جمهوری اسلامی رسما و قانونا هیچگونه حق و حقوقی برای ما قائل نیست. جمهوری اسلامی در کلیتش مانعی است در برابر هرگونه تغیر و تحول دموکراتیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران. سهم همه نیروهای آزادیخواه و دموکرات و عدالتخواه برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفا با ساختاری غیرمتمرکز و فدرال در طول حیات جمهوری اسلامی تنها و تنها سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و یا تبعید بوده است. جمهوری اسلامی اما نه تنها به حذف مخالفان خود در ایران بسنده نکرده است، بلکه در طول سالهای حاکمیت سیاهش دامنه جنایاتش را به خارج از مرزهای ایران نیز کشانده‌است. جنایات و کشتار دگراندیشان در سوریه، عراق، لبنان و افغانستان و ترور مخالفین رژیم در نقاط مختلف اروپا، نمونه های کوچکی از درنده‌خوئی این نظام فاسد و ضدانسانی است. 

هم میهنان گرامی

ما بر این باوریم که مردم ایران تنها با تحریم این نمایش مضحکه آمیز، ماندن در منازل و عدم حضور در مجامع و معابر عمومی  می توانند نشان دهند، که جمهوری اسلامی از هیچ گونه مشروعیتی در جامعه ما برخوردار نیست. عدم حضور شما در معابر و مجامع عمومی  و حوزه‌های رای‌گیری، مشت محکمی خواهد بود بر تار و پود نظام و قدم دیگری است در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبش های اجتماعی و اعتراضی و جنبش سراسری برای براندازی جمهوری اسلامی.

شورای دموکراسی خواهان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران


دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 

۱۷ فوريه ۲۰۲۰

6894 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:19:19/02/2020