اطلاعیەی دبیرخانه‌ی کمیتەی مرکزی ‌حزب کومەلە کردستان ایران پیرامون اعتراضات امروز و امشب مردم تهران و برخی شهرهای دیگر

 سرانجام پس از گذشت ٣ روز مقامات جمهوری اسلامی، تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی اعتراف کردند که هواپیمای اوکراینی برخاسته‌ از تهران به مقصد کیف، مورد اصابت پدافند سپاه پاسداران قرارگرفته‌ و در انجام ان متأسفانه ١٧٦ تن جانباختند. انکار، دروغ و لاپوشانی ٣ روزەی این تراژدی دردناک از سوی جمهوری اسلامی که با ارائه‌ی مدارکی غیرقابل‌انکار از سوی مقامات برخی کشورها مبنی بر ‌حملە موشکی روبرو شد،  موج عظیمی از خشم،  انزجار و بی‌اعتمادی عمومی بە راه انداخت. این موضوع نخست از شبکه‌های اجتماعی اغاز و سرانجام بعدازظهر امروز به تعدادی از شهرها و دانشگاه‌ها کشیده شد و معترضان با سردادن شعارهایی کم‌سابقه نارضایتی خود را اعلام داشتند. بدون شک بروز چنین واقعه اسفناکی بیانگر عدم مدیریت و ناکارآمدی دستگاه حاکمیت است کە تلاش شد با دروغ و پنهان‌کاری توجیه شود، آنچه مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند  پایان مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی است، مشروعیتی که حتی با راهپیمایی حکومتی برای قاسم سلیمانی و هیاهوی رسانەای پیرامون آن نیز نجات نیافت. 

حزب کومەله کردستان ایران بار دیگر ضمن اعلام پشتیبانی از خواسته‌های برحق مردم ایران که از آبان ماه سال جاری و با راهپیمایی‌هایی وسیع مردمی آغاز گردیدە بود، و امروز بار دیگر و به دلیل جانباختن تعداد کثیری از هم‌وطنان در هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط پدافند سپاە پاسداران ساقط شد، دوباره فوران کرد، مسئول مستقیم چنین فجایعی را  مقامات جمهوری اسلامی میداند . ما همچنین از ابراز انزجار مجدد مردم در تهران و شهرستان‌ها حمایت کرده و خواهان تداوم آن تا دستیابی به‌حق حاکمیتی مردمی، مشروع و متعهد به اصول بنیادین و دموکراتیک هستیم کە در آن  ارزش‌های انسانی بر هر چیزی تقدم دارند.


حزب کومەلە کردستان ایران

دبیرخانه کمیتە مرکزی

١١ ژانویه‌ ٢٠٢٠ میلادی

٢١ دی ماه ١٣٩٨
7669 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:34:11/01/2020